Time Program Sponsored
00:00 - 01:00 MUSIC EXPRESS No
01:00 - 02:00 MUSIC RAMJHAM No
02:00 - 03:00 BREAKING MUSIC No
03:00 - 04:00 XTRA MUSIC No
04:00 - 05:00 AUDIO CLUB No
05:00 - 06:00 SUNDAY MUSIC No
06:00 - 07:00 HEALTHY MUSIC No
07:00 - 08:00 MUSIC BAZAR No
08:00 - 09:00 JOKE TANTRA No
09:00 - 10:00 POP MANTRA No
10:00 - 11:00 MAGIC BOX No
11:00 - 12:00 MUSIC FATAFAT No
12:00 - 13:00 DHANIYA KI DUNIYA Yes
13:00 - 14:00 HOT MUSIC No
14:00 - 15:00 No
15:00 - 16:00 BINDAS MUSIC No
16:00 - 17:00 KURA COMPANY No
17:00 - 18:00 Jhammai Dohori No
18:00 - 19:00 AUDIO MARKET No
19:00 - 20:00 Audio Club No
20:00 - 21:00 COMEDY CLUB No
21:00 - 22:00 PARTY MUSIC No
22:00 - 23:00 KHULDULEE.COM No
23:00 - 23:59 MUSIC RUMJHAM No
Time Program Sponsored
07:00 - 08:00 MUSIC CENTERNo
08:00 - 09:00 CHIYA CHAUTARINo
09:00 - 10:00 HIT MANTRANo
00:00 - 01:00 MUSIC BAZARNo
01:00 - 02:00 MUSIC FATAFATNo
02:00 - 03:00 HOT MUSICNo
03:00 - 04:00 BINDAS MUSICNo
04:00 - 05:00 AUDIO CLUBNo
05:00 - 06:00 GAZZAB KO MUSICNo
06:00 - 07:00 FRESH MUSICNo
10:00 - 11:00 AUDIO MARKETNo
11:00 - 12:00 FUNDAY MUSICNo
12:00 - 13:00 MOOD FRESHNo
13:00 - 14:00 SUPER HIT MUSICNo
14:00 - 15:00 AUDIO MARKETNo
15:00 - 16:00 MUSIC BOXNo
16:00 - 17:00 No
17:00 - 18:00 MUSIC FUNFUNYNo
18:00 - 19:00 No
19:00 - 20:00 AUDIO CLUBNo
20:00 - 21:00 Je Aauchha Mazzale HasauchhaNo
21:00 - 22:00 ROCK N ROLL MUSICNo
22:00 - 23:00 KHULDULEE.COMNo
23:00 - 23:59 MUSIC MASALANo
Time Program Sponsored
00:00 - 01:00 MUSIC CENTERNo
01:00 - 02:00 FUNDAY MUSICNo
02:00 - 03:00 SUPER HIT MUSICNo
03:00 - 04:00 MUSIC BOXNo
04:00 - 05:00 AUDIO CLUBNo
05:00 - 06:00 MUSIC MANTRANo
06:00 - 07:00 CHIYA CHAUTARINo
07:00 - 08:00 FREE MUSICNo
08:00 - 09:00 Audio ClubNo
09:00 - 10:00 LOK MANTRANo
10:00 - 11:00 No
11:00 - 12:00 MASTI KO MUSICNo
12:00 - 13:00 Je Aauchha Mazzale HasauchhaNo
13:00 - 14:00 AUDIO CLUBNo
14:00 - 15:00 CHIYA CHAUTARINo
15:00 - 16:00 FAST BEAT MUSICNo
16:00 - 17:00 CHIYA CHAUTARINo
17:00 - 18:00 COCKTEL MUSICNo
18:00 - 19:00 SUPER FASTNo
19:00 - 20:00 AUDIO CLUBNo
20:00 - 21:00 FILMY PURANNo
21:00 - 22:00 FRESH MUSICNo
22:00 - 23:00 KHULDULEE.COMNo
23:00 - 23:59 AUDIO CLUBNo
Time Program Sponsored
00:00 - 01:00 FREE MUSICNo
01:00 - 02:00 MASTI KO MUSICNo
02:00 - 03:00 AUDIO CLUBNo
03:00 - 04:00 FAST BEAT MUSICNo
04:00 - 05:00 AUDIO CLUBNo
05:00 - 06:00 LUCKY MUSICNo
06:00 - 07:00 COMEDY CAPSULENo
07:00 - 08:00 MUSIC SANSARNo
08:00 - 09:00 CHAMPA CHAMELIYes
09:00 - 10:00 MASTI KO MANTRANo
10:00 - 11:00 SUPER FASTNo
11:00 - 12:00 COMEDY CLUBNo
12:00 - 13:00 FILMY PURANNo
13:00 - 14:00 CHATPATE MUSICNo
14:00 - 15:00 COMEDY CAPSULENo
15:00 - 16:00 MUSIC MAJHERINo
16:00 - 17:00 AUDIO MARKETNo
17:00 - 18:00 MUSIC CAFENo
18:00 - 19:00 HOUSEFULL COMEDY SHOWYes
19:00 - 20:00 AUDIO CLUBNo
20:00 - 21:00 YES ! MAI CHHA MAZZANo
21:00 - 22:00 DISCO MUSICNo
22:00 - 23:00 KHULDULEE.COMNo
23:00 - 23:59 MAZZAKO MUSICNo
Time Program Sponsored
00:00 - 01:00 MUSIC SANSARNo
01:00 - 02:00 COMEDY CLUBNo
02:00 - 03:00 MUSIC PLUSNo
03:00 - 04:00 MUSIC MAJHERINo
04:00 - 05:00 AUDIO CLUBNo
05:00 - 06:00 MAZZAKO MUSICNo
06:00 - 07:00 FILMY CHECK POSTNo
07:00 - 08:00 MUSIC MASALANo
08:00 - 09:00 KURA COMPANYNo
09:00 - 10:00 DOHORI MANTRANo
10:00 - 11:00 HOUSEFULL COMEDY SHOWYes
11:00 - 12:00 TAJA MUSICNo
12:00 - 13:00 YES ! MAI CHHA MAZZANo
13:00 - 14:00 SUPER MUSICNo
14:00 - 15:00 FILMY CHECK POSTNo
15:00 - 16:00 MUSIC HIT & FITNo
16:00 - 17:00 HOUSE FULL COMEDY SHOWNo
17:00 - 18:00 MUSIC STORENo
18:00 - 19:00 No
19:00 - 20:00 AUDIO CLUBNo
20:00 - 21:00 HOUSE FULL COMEDY SHOWNo
21:00 - 22:00 MUSIC MELODYNo
22:00 - 23:00 KHULDULEE.COMNo
23:00 - 23:59 MUSIC JHATKANo
Time Program Sponsored
00:00 - 01:00 MUSIC MELANo
01:00 - 02:00 TAJA MUSICNo
02:00 - 03:00 SUPER MUSICNo
03:00 - 04:00 MUSIC HIT & FITNo
04:00 - 05:00 AUDIO CLUBNo
05:00 - 06:00 MUSIC JHATKANo
06:00 - 07:00 SMS CENTERNo
07:00 - 08:00 MUSIC EXPRESSNo
08:00 - 09:00 KURA COMPANYNo
09:00 - 10:00 CINE MANTRANo
10:00 - 11:00 HOUSE FULL COMEDY SHOWNo
11:00 - 12:00 MUSIC RAMJHAMNo
12:00 - 13:00 HOUSE FULL COMEDY SHOWNo
13:00 - 14:00 BREAKING MUSICNo
14:00 - 15:00 THAUKO THAUNo
15:00 - 16:00 XTRA MUSICNo
16:00 - 17:00 KURA COMPANYNo
17:00 - 18:00 MUSIC STORENo
18:00 - 19:00 JOKE TANTRANo
19:00 - 20:00 AUDIO CLUBNo
20:00 - 21:00 DHANIYA KI DUNIYAYes
21:00 - 22:00 FRIDAY MUSICNo
22:00 - 23:00 KHULDULEE.COMNo
23:00 - 23:59 SUNDAY MUSICNo
Time Program Sponsored
00:00 - 23:59 SANEBAR FUNNYBARNo